Aptomat Panasonic

Thiết bị điện BTB là nhà phân phối các loại aptomat chính hãng Panasonic giá tốt nhất chiết khấu cao nhất.

Aptomat Panasonic 1 pha 6KA

– Aptomat 1 pha Panasonic 6A-16A
– Aptomat 1 pha Panasonic 20A
– Aptomat 1 pha Panasonic 25A
– Aptomat 1 pha Panasonic 32A
– Aptomat 1 pha Panasonic 40A
– Aptomat 1 pha Panasonic 50A
– Aptomat 1 pha Panasonic 63A

Aptomat Panasonic 2 pha 6KA

– Aptomat 2 pha Panasonic 6A-16A
– Aptomat 2 pha Panasonic 20A
– Aptomat 2 pha Panasonic 25A
– Aptomat 2 pha Panasonic 32A
– Aptomat 2 pha Panasonic 40A
– Aptomat 2 pha Panasonic 50A
– Aptomat 2 pha Panasonic 63A

Aptomat Panasonic 3 pha 6KA

– Aptomat 3 pha Panasonic 6A-16A
– Aptomat 3 pha Panasonic 20A
– Aptomat 3 pha Panasonic 25A
– Aptomat 3 pha Panasonic 32A
– Aptomat 3 pha Panasonic 40A
– Aptomat 3 pha Panasonic 50A
– Aptomat 3 pha Panasonic 63A

Aptomat chống giật Panasonic 2 pha

– Aptomat chống giật Panasonic 16A
– Aptomat chống giật Panasonic 20A
– Aptomat chống giật Panasonic 25A
– Aptomat chống giật Panasonic 32A
– Aptomat chống giật pha Panasonic 40A
– Aptomat chống giật pha Panasonic 50A
– Aptomat chống giật pha Panasonic 63A

Xem Catalog và bảng báo giá Aptomat 1 pha Panasonic.

Liên hệ mua hàng ngay 0904.99.88.77