Aptomat Schneider

Thiết bị điện BTB là nhà phân phối các loại aptomat  Schneider chính hãng giá tôt nhất Việt Nam.

Aptomat Schneider 1 pha 6KA

– Aptomat 1 pha Schneider 6A-16A
– Aptomat 1 pha Schneider 20A
– Aptomat 1 pha Schneider 25A
– Aptomat 1 pha Schneider 32A
– Aptomat 1 pha Schneider 40A
– Aptomat 1 pha Schneider 50A
– Aptomat 1 pha Schneider 63A

Aptomat Schneider 2 pha 6KA

– Aptomat 2 pha Schneider 6A-16A
– Aptomat 2 pha Schneider 20A
– Aptomat 2 pha Schneider 25A
– Aptomat 2 pha Schneider 32A
– Aptomat 2 pha Schneider 40A
– Aptomat 2 pha Schneider 50A
– Aptomat 2 pha Schneider 63A

Aptomat chống giật Schneider 2 pha

– Aptomat chống giật Schneider 16A
– Aptomat chống giật Schneider 20A
– Aptomat chống giật Schneider 25A
– Aptomat chống giật Schneider 32A
– Aptomat chống giật pha Schneider 40A
– Aptomat chống giật pha Schneider 50A
– Aptomat chống giật pha Schneider 63A

Xem Catalog và bảng báo giá Aptomat 1 pha Schneider.

Liên hệ mua hàng ngay 0904.99.88.77