Bảng giá Tủ RMU ABB

Bảng giá Tủ RMU ABB được cập nhật bởi Đại lý thiết bị điện chuyên cung cấp Tủ RMU ABB với giá thành tốt nhất chiết khấu ưu đãi nhất.Với kinh nghiệm hơn 10 năm chúng tôi tự tin là nhà phân phối Tủ RMU ABB tốt nhất hiện nay.

Tại sao nên lựa chọn chúng tôi ?tai-sao-1

Bảng giá Tủ RMU ABB

bang-gia-tu-rmu-abb

Bảng giá Tủ RMU ABB mới được cập nhật Vui lòng xem tại đây :bang-gia-tu-rmu-abb
Tủ RMU ABB SafeRing 40,5kV

Tủ RMU 40.5kV-SafeRing+SafePlus – Chưa gồm Cầu chì
Tủ RMU loại 02 ngăn 40.5kV gồm 01 ngăn CDPT 630A + 01 CDPT 200A bảo vệ MBA CF-40.5kV 20kA/s Cái 1 572,000,000 ABB/ TQ
Tủ RMU loại 03 ngăn 40.5kV gồm 02 ngăn CDPT 630A + 01 CDPT 200A bảo vệ MBA CCF-40.5kV 20kA/s Cái 1 701,800,000 ABB/ TQ
Tủ RMU loại 03 ngăn 40.5kV gồm 01 ngăn CDPT 630A + 02 CDPT 200A bảo vệ MBA. CFF-40.5kV (20kA/s) Cái 1 919,380,000 ABB/ TQ
Tủ RMU loại 03 ngăn 40.5kV gồm 02 ngăn CDPT 630A + 01 máy cắt 200A. CCV-40.5kV (20kA/s)
Rơ le REJ 603 tự cấp nguồn. Cái 1 1,108,800,000 ABB/ TQ
Tủ RMU loai 04 ngăn 40.5kV gồm 02 ngăn CDPT 630A + 02 CDPT 200A bảo vệ MBA CCFF-40.5kV 20kA/s Cái 1 1,001,000,000 ABB/ TQ
Tủ SafeRing loại 04 ngăn 40.5kV gồm 01 ngăn CDPT 630A + 03 CDPT 200A bảo vệ MBA CFFF-40.5kV 20kA/s Cái 1 1,275,120,000 ABB/ TQ
Tủ RMU loại 04 ngăn 40.5kV gồm 03 ngăn CDPT 630A + 01 CDPT 200A bảo vệ MBA CCCF-40.5kV 20kA/s Cái 1 1,057,980,000 ABB/ TQ
Tủ SafePlus loại 04 ngăn 40.5kV 20kA/s gồm 01 ngăn CDPT 630A + 01 ngăn đo lường (Trong đó khoang M dùng Tu, Ti của EMIC ) + 01 ngăn máy cắt 200A, Loại Module ghép ngăn C=M=V=V-40.5kV (20kA/s)
Rơ le tiêu chuẩn REJ 603 tự cấp nguồn. Cái 1 2,580,500,000

Tủ RMU ABB SafeRing 24kV
Tủ RMU 24kV 20kA/3s – 02 ngăn gồm: 01 ngăn CDPT 630A + 01 CDPT 200A. CF – 24kV (20kA/3s) Cái 1 198,000,000
“Tủ 3 ngăn 24kV 20kA/3s gồm 02 ngăn
CDPT 630A + 01 CDPT 200A.” CCF – 24kV (20kA/3s) Cái 1 242,000,000
“Tủ 3 ngăn 24kV 20kA/3s gồm 01 ngăn
CDPT 630A + 02 CDPT 200A.” CFF – 24kV (20kA/3s) Cái 1 319,000,000
“Tủ 3 ngăn cầu dao phụ tải 24kV 630A
21kA/s, dùng để phân chia cáp.” CCC – 24kV (20kA/3s) Cái 1 242,000,000
“Tủ 4 ngăn 24kV 20kA/3s gồm 02 ngăn
CDPT 630A + 02 CDPT 200A.” CCFF – 24kV (20kA/3s) Cái 1 356,400,000
“Tủ 4 ngăn 24kV 20kA/s gồm 03 ngăn
CDPT 630A + 01 CDPT 200A.” CCCF – 24kV (20kA/3s) Cái 1 352,000,000
“Tủ 4 ngăn cầu dao phụ tải 24kV 630A
21kA/s, dùng để phân chia cáp.” CCCC – 24kV (20kA/3s) Cái 1 352,000,000
“Tủ 05 ngăn cầu dao phụ tải 24kV 630A
21kA/s, dùng để phân chia cáp.” CCCCC – 24kV (20kA/3s) Cái 1 451,000,000
“Tủ 3 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn
CDPT 630A + 01 ngăn máy cắt.” CCV – 24kV (20kA/s) Cái 1 341,000,000
“Tủ 4 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn
CDPT 630A + 02 ngăn máy cắt.” CCVV – 24kV (20kA/s) Cái 1 517,000,000
“Tủ SafePlus loại 03 ngăn 24kV 20kA/3s gồm 01 ngăn CDPT 630A + 02 máy cắt
200A, Rơ le tiêu chuẩn REJ 603 tự cấp nguồn. Loại Module mở rộng về 2 phía” C=V=V – 24kV (20kA/s) Cái 1 592,900,000
“Tủ SafePlus loại 04 ngăn 24kV 20kA/3s gồm 01 máy cắt 200A + 03 ngăn CDPT
630A, Rơ le tiêu chuẩn REJ 603 tự cấp nguồn. Loại Module mở rộng về 2 phía” V=C=C=C-24kV (20kA/s) Cái 1 653,400,000
“Tủ SafePlus loại 04 ngăn 24kV 20kA/3s gồm 02 ngăn CDPT 630A + 02 máy cắt
200A, Rơ le tiêu chuẩn REJ 603 tự cấp nguồn. Loại Module mở rộng về 2 phía” C=C=V=V-24kV (20kA/s) Cái 1 795,300,000
“Tủ SafeRing loại 04 ngăn 24kV 20kA/3s gồm 01 ngăn CDPT 630A + 03 máy cắt
200A, Rơ le tiêu chuẩn REJ 603 tự cấp nguồn. Loại Compact – Không mở rộng” VCCC – 24kV (20kA/s) Cái 1 484,000,000
Tủ SafeRing loại 04 ngăn 24kV 20kA/3s gồm 03 ngăn máy cắt 630A + 01 cầu dao phụ tải sang MBA. Máy cắt 200A, Rơ le tiêu chuẩn REJ 603 tự cấp nguồn. Loại Compact – Không mở rộng VVFV – 24kV (20kA/3s) Cái 1 680,680,000
“Tủ SafePlus loại 04 ngăn 24kV 20kA/3s gồm 01 ngăn CDPT 630A + 03 máy cắt
200A, (Trong đó khoang M dùng Tu, Ti của EMIC ). Loại Module mở rộng về 2 phía” CC=M=F – 24kV (20kA/s) Cái 1 999,900,000

Tủ RMU ABB lắp ráp trong nước
Tủ RMU 24kV – SafeRing – ABB – Chưa gồm Cầu chì
SCC-ABBVN – Tủ trung thế 24kV – CDPT nhập khẩu ABB – Italia + Vỏ tủ sản xuất tại VN – Ngăn cáp đến SCFC
SFC-ABBVN – Tủ trung thế 24kV – CDPT nhập khẩu ABB – Italia + Vỏ tủ sản xuất tại VN – Ngăn sang MBA SFC
UMP-ABBVN – Tủ Đo Lường – EMIC + Vỏ tủ sản xuất tại VN UMP
SDC-ABBVN – Tủ trung thế 24kV – Máy cắt Hysec nhập khẩu ABB – Italia + Vỏ tủ sản xuất tại VN SDC
Tủ RMU 24kV loại 04 ngăn CCMF, thiết bị hãng ABB/ Italia + tủ đo lường Việt Nam (TU, TI hãng Emic) + Vỏ tủ VN CCMF
Bộ KIT nối giữa 02 ngăn tủ

Catalog Tủ RMU ABB

Catalog Tủ RMU ABB mới được cập nhật xem tại đây
goi-ngay