Biến trở trong proteus ?Cách tìm biến trở trong proteus

Bác nào biết tìm biến trở loại tròn 3chan trong PRESS của Proteus chỉ e với?
Trả lời:

  • Trong Ô Keywordr gõ POT và chọn ngay dòng đầu tiên là có.Tôi vẫn dùng như vậy và nếu chân không khớp thì dựa vào đây để tạo LK mới.
  • biến trở trong proteus là pot hoạc var. biến trở mô phỏng là pot-hg. biến trở voltum trong proteus ko có thư viện pcb bên aress. bạn phải tạo trước bên aress sau có add vô