Bóng đèn compact Panasonic

Thiết bị điện BTB là nhà phân phối các loại bóng đèn compact Panasonic giá rẻ nhất.
– Bóng đèn compact Panasonic 7W, 8W, 9W
– Bóng đèn compact Panasonic 11W 2U
– Bóng đèn compact Panasonic 11W 3U
– Bóng đèn compact Panasonic 12W xoắn
– Bóng đèn compact Panasonic 14W
– Bóng đèn compact Panasonic 15W xoắn
– Bóng đèn compact Panasonic 18W, 19W, 20W, 22W, 23W
– Bóng đèn compact Panasonic 24W xoắn
– Bóng đèn compact Panasonic 15W
– Bóng đèn compact Panasonic 35W xoắn
– Bóng đèn compact Panasonic 40W
– Bóng đèn compact Panasonic 46W 3U
– Bóng đèn compact Panasonic 50W

Xem Catalog và bảng báo giá bóng đèn Panasonic.

Liên hệ mua hàng ngay 0904.99.88.77