Bóng đèn compact Philips

Thiết bị điện BTB là nhà phân phối các loại bóng đèn compact Philips chât lượng, giá thành tốt nhất.
– Bóng đèn compact Philips 7W, 8W, 9W
– Bóng đèn compact Philips 11W 2U
– Bóng đèn compact Philips 11W 3U
– Bóng đèn compact Philips 12W xoắn
– Bóng đèn compact Philips 14W
– Bóng đèn compact Philips 15W xoắn
– Bóng đèn compact philips 18W, 19W, 20W, 22W, 23W
– Bóng đèn compact Philips 24W xoắn
– Bóng đèn compact Philips 15W
– Bóng đèn compact Philips 35W xoắn
– Bóng đèn compact Philips 40W
– Bóng đèn compact Philips 46W 3U
– Bóng đèn compact Philips 50W

Xem Catalog và bảng báo giá bóng đèn Philips.

Liên hệ mua hàng ngay 0904.99.88.77