chân gnd là gì? mass là gì?

chân gnd là gì? mass là gì?
Mass hay GND là mức điện áp chuẩn để đo được các điện áp cao hay thấp hơn điện áp chuẩn.Trong một số trường hợp mass không hẳn là 0v.Nhưng thông thường thì mass hay GND “tiếp đất” nghĩa là bằng 0v.Giống như người ta so sánh độ cao của đất liền, cao nguyên hoặc đỉnh núi so với mực nước biển (trong trường hợp này mass hay GND nghĩa là mực nước biển “ví dụ”).Như vậy ta có thể nói :
Mass hoặc GND là 1 cái chuẩn ta cho trước để nhằm so sánh với những mức cao hay thấp hơn mức chuẩn này.

Xem thêm:tụ bù samwha