Đầu cốt

Thiết bị điện BTB chuyên phân phối các loại đầu cốt, nối cos điện chất lượng cao và giá cả rẻ nhất.
– Đầu cos 6
– Đầu cos 10
– Đầu cos 16
– Đầu cos 25
– Đầu cos 35
– Đầu cos 50
– Đầu cos 70
– Đầu cos 95
– Đầu cos 120
– Đầu cos 150
– Đầu cos 185
– Đầu cos 240
– Nối cos 16
– Nối cos 25
– Nối cos 35
– Nối cos 50
– Bọc 10+16
– Bọc 95
– Bọc 120
– Bọc 240

Xem bảng báo giá thông số các loại đầu cốt điện.

Liên hệ mua hàng ngay 0904.99.88.77