DSP là gì?

DSP là gì???
– DSP là nó được viết tắt của 2 từ: Digital signal processing/processor. Với nghĩa thứ nhất, nó là công nghệ xử lý tín hiệu số. Với nghĩa thứ 2 nó là một con chip xử lý tín hiệu số. De DSP chip là một chip khả trình được tối ưu cho những ứng dụng cụ thể như xử lý âm thanh, hình ảnh, … thường là được dùng trong các ứng dụng thời gian thực. Nó có thể được tạo từ các con VDK, hay các chip logic khả trình như CPLD, hay FPGA, ..v.v. Nhưng thông thường thì nó đã được các hãng như TI, AD, Motorola… tối ưu sẵn và cung cấp cho từng ứng dụng cụ thể rồi.
– DSP được viết tắt từ Digital Signal Processing,là bộ Xử Lí tín hiệu số.Đặc điểm của con này dược dùng chuyên cho việc xử lí tín hiệu,như âm thanh hình ảnh…thuật toán được ứng dụng nhiều là công việc lấy mẩu,FFT,các biến đổi,lọc..vv..Ví dụ như triệt nhiễu trong xử lí âm thanh,hình ảnh là một ứng dụng khá gần gủi…
Có nhiều hãng sản xuất các chip DSP như Texas Intrument,Motorola,Hitachi,Misubishi…Thường thì thấy có của Texas nhu các họ TMS320Cxx…

“VDK”, “VXL”, DSP, VHDL, ASIC, FPGA, PIC, PDA, PLD vv….Các bác có thể phân lớp cho tôi và giải thích cụ thể khác nhau của từng loại được ko?
Trả lời:
-Các từ bạn hỏi, nó đều có link hiện ra đó. Nó được giải nghĩa trong Từ Điển Công Nghệ. Chỉ cần bấm vào đó là nó có nghĩa hết rồi.Thực ra thì tất cả những từ trên dều có thể gộp chung vào một chữ đó là:Embedded system.Tất cả những chip ma ban nói ở tren dều là một phần của Embedded system (Hệ thống nhúng).Nói chung đó là những linh kiện có thể lập trình được.Còn về sự khác nhau của mổi loại là do đặc tính của nó,cái này để giải thích