Ống nước Sino

Close

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cút cong D110

Cút cong D110

Mã sản phẩm: PVD/C110

Thương hiệu: Sino

193,000
Có sẵn
2 Cút cong D34

Cút cong D34

Mã sản phẩm: PVD/C34

Thương hiệu: Sino

53,000
Có sẵn
3 Cút cong D61

Cút cong D61

Mã sản phẩm: PVD/C61

Thương hiệu: Sino

122,200
Có sẵn
4 Khớp nối thẳng D110

Khớp nối thẳng D110

Mã sản phẩm: PVD/K110

Thương hiệu: Sino

47,500
Có sẵn
5 Khớp nối thẳng D165

Khớp nối thẳng D165

Mã sản phẩm: PVD/K165

Thương hiệu: Sino

71,500
Có sẵn
6 Khớp nối thẳng D34

Khớp nối thẳng D34

Mã sản phẩm: PVD/K34

Thương hiệu: Sino

11,500
Có sẵn
7 Khớp nối thẳng D61

Khớp nối thẳng D61

Mã sản phẩm: PVD/K61

Thương hiệu: Sino

30,800
Có sẵn
8 Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D110x3.2

Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D110x3.2

Mã sản phẩm: PVD110x3.2

Thương hiệu: Sino

68,800
Có sẵn
9 Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D110x5

Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D110x5

Mã sản phẩm: PVD110x 5

Thương hiệu: Sino

97,800
Có sẵn
10 Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D110x5.5

Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D110x5.5

Mã sản phẩm: PVD110x5.5

Thương hiệu: Sino

107,200
Có sẵn
11 Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D110x6.8

Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D110x6.8

Mã sản phẩm: PVD110x6.8

Thương hiệu: Sino

134,000
Có sẵn
12 Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D110x7

Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D110x7

Mã sản phẩm: PVD110x7

Thương hiệu: Sino

143,500
Có sẵn
13 Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D165x7.7

Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D165x7.7

Mã sản phẩm: PVD165x7.7

Thương hiệu: Sino

292,000
Có sẵn
14 Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D61x4.1

Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D61x4.1

Mã sản phẩm: PVD61x4.1

Thương hiệu: Sino

46,000
Có sẵn
15 Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D61x5.0

Sino Ống nhựa PVC 3 lớp D61x5.0

Mã sản phẩm: PVD61x5.0

Thương hiệu: Sino

55,500
Có sẵn
16 Sino Ống nhựa PVC 3 lớp DV34x2.5

Sino Ống nhựa PVC 3 lớp DV34x2.5

Mã sản phẩm: PVD34x2.5

Thương hiệu: Sino

19,800
Có sẵn