PIC là gì?

PIC là gì?
PIC = Programmable Interface Controller. Là chip vi sử lý của hãng Microchip Technology.
Khi bạn viết chữ PIC, thì bạn sẽ thấy nó được đánh dấu dẫn tới từ điển công nghệ, đây là bài định nghĩa của F.
Có 2 tên gọi:
Programmable Intelligent Computer
Peripheral Interface Controller