potentiometer là gì?

potentiometer là gì?

Potentiometer (POT) là cái biến trở – tức điện trở chỉnh được giá trị, còn gọi là chiết áp. Có loại to bằng cúc (khuy) áo, có loại to bằng ngón chân cái để chính âm lượng cho loa/tăng âm, có loại cổ của Nga to bằng bắp chân. Mạch trên dùng biến trở cúc áo là được, giá ở ngoài khoảng 500 đ.