prescaler là gì?prescaler trong Timer?

Prescaler là gì?
Prescaler là chia tần số dao động của nguồn dao động (thạch anh, bộ dao động riêng của Watchdog timer…) xuống một tần số thấp hơn để dễ sử dụng cho mục đích của mình. Ví dụ như nếu bạn dùng timer để tạo ngắt sẽ có một số tỉ lệ chia như chia 8, 64, 256, 1024. nếu muốn ngắt xảy ra giữa 2 lần lớn như 1 giây chẳng hạn. lúc đó bạn phải dùng cách chia 1024. và chia 8 không đáp ứng được.
prescaler trong Timer?
các pro cho em hoi chút về cái chức năng này , em chưa hiểu nó có tác dụng j ??? nó chia tần số của cái j ??? ah` em hiểu thế này có đúng ko nhé : nếu prescaler =2 thì 2 chu kỳ bộ đếm mới tăng lên 1 đúng ko các bác.
Trả lời:
+Bộ timer muốn hoạt động thì phải có nguồn xung clock, nguồn xung này giống như những cái tích-tắc ở kim giây đồng hồ (trong nhà ta hay dùng) để tạo nên 1 phút, rồi đến 1 giờ…

+Nếu bạn dùng bộ chia tần Prescaler, nó sẽ làm nhiệm vụ chia tần số (giảm tần số) của nguồn dao động thạch anh hay dao động nội trong vi điều khiển bớt 8, 64, 256, 1024 lần rồi đưa dao động này ra một nhánh riêng sau đó mới cho timer dùng dao động trên nhánh đó làm nguồn xung clock cho mình.
VD nôm na như:
ta thiết lập bộ tỉ số chia tần là 4 chẳng hạn:
Trước khi chia tần cái kim giây phải nhảy 60 cái mới đc một phút, sau khi chia tần số cho 4 thì nó chỉ cần nhảy 15 cái là đã hết một phút, điều này đồng nghĩa thời gian cho một cái nhảy của kim giây bây giờ đã tăng lên 4 lần. tương tự nguyên lý đó sau khi chia thời gian của một xung clock sẽ bị kéo dài ra, hay thời gian thay đổi mức logic 0->1, 1->0 sẽ bĩ dài ra, do vậy sẽ kéo dài thời gian tràn của timer