hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển tụ bù mikro pfr 60