Thắc mắc về A1015?

Thắc mắc A1015?
chào mọi ngưới mìmh có thắc mắc muốn hỏi
mình dùng vi diều khiền để kích transitor A1015 loại pnp chương trình đọn giàn là sáng và tắt tức 0 dẫn 1 ngắt làm trên mô phỏng thì chạy nhưng mình cắm vào mạch thật thì nó lúc nào cũng sáng không thấy nhấp nháy gì cà sau đó mình thay con c1815 loai npn thì nó chạy vạy ai đã từng nghiên cứu con a1015 có biết nó bị làm sao hông giúp mình nhé
mạch mình mắc có đứng hông (chan B mình mắc nối tiếp vào điện trở 2.2k

Trả lời :
A1015 và C1815 bản chất ngược nhau.
Chắc do bạn phân cực sai cho nó thôi.cần xđ đúng chân và phân cực cho nó đúng,Quan trọng nữa là đúng chiều của LED.
Như trên hình của bạn thì đúng rồi đó.

Đơn giản hơn thì bạn tự làm thí nghiệm sẻ rỏ. bạn để mạch như trên và thay con C1815 vào sẻ dẩn vì phân cực cho nó là E=+5V. nếu với mạch trên bạn để con A1015 như vậy nhưng dùng nguồn đôi E=-5V thì con A1015 sẻ dẩn => đèn sẻ sáng. bạn nên xem lại cách phân cực cho transistor sẻ hiểu hơn.

Nó như thế này 2 con C1815 và A1015 khác nhau, nếu dùng A1015 thi chân E nối 5V, chân C nối với tải, nên treo chân B lên 5V, click chân B 0V thì Trans A1015 sẽ dẫn 5V vào chân C, sau đó muốn làm j thì làm. chắc chắn sẽ chạy, ko chạy chỉ có làm sai

Nếu bạn lắp đúng mạch như trong hình thì đúng. nhưng theo bạn nói thì “chan B mình mắc nối tiếp vào điện trở 2.2k” ,bạn lắp trở 2.2k vào chân B là sai nên led sáng suốt như vậy là đúng. bạn phải bỏ con trở 2.2k ở chân B đi.
vì khi vdk có mức 0 thì a1015 dẫn, khi vdk có mức 1 thì tại chân B của A1015 sẽ có điện áp <5v (do sụt áp trên trở 2.2k) -> Vb A1015 vẫn dẫn -> led sáng suốt

Ở sơ đồ trên bạn vẽ là đúng nhưng còn thiếu r phân áp cho con A1015 bởi vì ở mức 0 thì A1015 dẫn mức 1 lý ra là tắt vì bạn không để ý tợi dòng dò của A1015.ĐỂ khử dòng dò nay ta cần mãc 1 con r // với be của A1015 thì sẽ khắc phuc dc hiện tượng trên.

Transistor dẫn hay không dẫn chỉ phụ thuộc vào Ube = Ub-Ue . Đối với Transistor ngược tức là N-P-N giông con c1815 của bạn đấy thì Ube > 0 Nó sẽ dẫn , còn con Transistor thuận là P-N-P giống con A1015 Nó dẫn khi mà Ube<0 . Từ đây bạn nhòm vào mạch của Bạn xem có cái gì đó không ổn mà nó dẫn mãi nhé