Thư viện Altium chính hãng của 111 hãng điện tử trên thế giới.

Mình tìm được kho thư viện Altium của các hãng điện tử trên thế giới share cho ai cần ạ.
Đầy đủ Footprints và 3D ( dạng thư viện tích hợp .Intlib)
3M, Actel, Altera, Analog Devices, Antena Factor, TI,…

link tải:thư viện altium

thư viện altium

thư viện altium

Thư viện PCB phân chia theo Package Types

Hướng dẫn một số bạn mới bắt đầu thiết kế mạch sử dụng thư viện này.
Khi chọn PCB Footprint cho linh kiện, xem thông tin Package Type trong datasheet
VD datasheet của IC tạo nguồn tham chiếu cho ADC sai số 0.05% có kiểu Package type là 5-Pin SOT23