transitor c1815 là gì?Thông tin đầy đủ về transitor c1815

Transitor c1815 là gì?
Transistor C1815 là transistor thuộc loại transistor NPN. C1815 có Uc cực đại = 50V dòng Ic cực đại = 150mA.
Ứng dụng của Transitor C1815 :
Điều khiển tần số âm chung cho các mạch ứng dụng khuếch đại.
Kích điện áp ,
Đóng mở như công tắc điện tử.

Kiểu chân và kích thước Transitor C1815 :
C1815 có kiểu chân là T092 có nghĩa là kiểu chân cắm.
C1815 la dòng transistor ngược NPN .

Thông số kỹ thuật Transitor C1815 :
Điện áp cực đại : 50V.
Dòng cực đại : 150mA.
Hệ số khuếch đại ~ 25-100.
Khối lượng : 0.21 g.

Giải thích :Transitor C1815 hoạt động phụ thuộc vào dòng vào từ chân B . Khi chân B có dòng vào thì lớp bán dẫn sẽ được mở khiến xuất hiện dòng CE chạy qua IC led sáng . Nếu ở chân B không có dòng thì lớp bán dẫn không mở và không có dòng qua CE led không sáng.

Dòng qua B được tính theo công thức : IC = β.IB

trong đó :

IC là dòng chạy qua mối CE
IB là dòng chạy qua mối BE
β là hệ số khuyếch đại của Transistor