Tụ phân cực là gì?Sự khác nhau giữa tụ phân cực và tụ thường ?

Tụ phân cực là gì?Sự khác nhau giữa tụ phân cực và tụ thường ?
Tụ phân cực thì nó cấu tạo gồm 2 cực:+ và -. Nhất thiết khi thiết kế, mạch điện phải đảm bảo yếu tố này. Nếu trái cực rất dễ bị hỏng.Ví dụ bạn ko thể cho điện áp 5V vào cực – và GND vào cực + được.
-Người ta dùng tụ phân cực để lọc nguồn.
-Nó thường có trị số cao.
-Nó thường có hiệu ứng tốt ở tần số thấp. Thường có hiệu ứng tốt với dải tần âm thanh trở xuống. Nếu tần số cao, tụ này rất có ít tác dụng.
-Một số mạch trong âm thanh, người ta vẫn dùng tụ phân cực để truyền tín hiệu, nhưng phải đảm bảo áp cực +> áp cực âm.

Tụ thường: thì 2 cực có vai trò như nhau, có thể tráo đổi…

Tụ thường có thể thay thế được tụ phân cực, nhưng tụ phân cực thì thường ko thay thế được tụ thường.
cách biến tụ phân cực thành ko phân cực:
các bạn lấy 2 tụ phân cực ráp theo kiểu nối tiếp -/+/+/- hoặc +/-/-/+
nhược điểm:điện dung cưa đôi
ưu điểm:điện áp chịu đựng tăng gấp đôi