vcc là gì?vdd là gì?Ký hiệu V+/V- trong mạch điện

vcc là gì?Ký hiệu V+/V- trong mạch điện.
Vss , Vdd được dùng trong digital system để hiển thị rằng device đang được dùng là CMOS chip, và Vcc, Vee để hiển thị rằng device đang được dùng là TTL chip.

Xem Thêm: tu bu samwha

Vcc là điện thế + cho cực C của BJT
Vee là điện thế – cho cực E của BJT
Vdd là điện thế + cho cực D của CMOS
Vss là điện thế + cho cực S của CMOS
V+, V- được dùng trong analog system