xung clock là gì?Xung clock dùng để làm gì?

xung clock là gì?Xung clock dùng để làm gì?

– Trong kỹ thuât logic, người ta sử dụng tín hiệu dạng xung (có mức cao và mức thấp) để làm việc điều khiển đó. Tín hiệu này được gọi là clock (xung nhịp).

Như vậy có thể thấy, clock có ảnh hưởng đến việc truyền dẫn tín hiệu. Cụ thể là tần số clock càng cao, thì lượng dữ liệu (tín hiệu) được truyền tải càng nhanh.

Xem thêm:bán tụ bù samwha

-Đối với những hệ thống thiết kế hướng đồng bộ thì xung clock là xung nhịp chung(Global clock) để cho tất cả các thành phần trên đó giao tiếp và điều khiển với nhau.
Còn với những hệ thống thiết kế hướng bất đồng bộ thì xung clock chỉ là xung nhịp bắt tay giao tiếp giữa 2 thành phần(Local clock) với nhau, hoàn toàn không có xung clock chung cho toàn bộ hệ thống này.